Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki są następujące prawnie dopuszczalne formy działalności, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  1. 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
  2. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych,
  3. 93.12.Z – Działalność klubów sportowych,
  4. 93.13.Z – Działalność obiektów służącym poprawie kondycji fizycznej,
  5. 93.19.Z – Pozostała działalność zawiązana ze sportem,
  6. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  7. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  8. 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  9. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej sklasyfikowana,
  10. 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  11. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  12. 56.10.A – Restauracje i inne placówki gastronomiczne,
  13. 56.21.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  14. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
  15. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów,
  16. 47.64.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  17. 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  18. 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,
  19. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  20. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  21. 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
  22. 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
  23. 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  24. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25. 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Kontakt

Adres SIEDZIBY

ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

z

Telefon

25 752 24 46

E-mail

mosir@mosir.org.pl

Godziny pracy biura MOSIR sp. z o. o.

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00