Szanowni Państwo informujemy, iż 23 czerwca od godz. 11.30 Aquapark zostaje ponownie uruchomiony

Szanowni Państwo, informujemy, iż 23 czerwca od godziny. 11.30 Aquapark zostaje ponownie uruchomiony. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230), oraz w oparciu o przeprowadzone w dniu 20.06.2023 r. badania próbek wody pobranych z niecki sportowej i niecki rekreacyjnej Basenu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim wykonane przez GBA Polska Laboratoria Badawcze Sp. z o. o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, sprawozdanie z badań nr W/0/06/2023/810/M/1 i nr W/0/06/2023/810/M/2 z dnia 22.06.2023 r. stwierdza, że woda w niecce basenu sportowego i rekreacyjnego na Basenie Miejskim w Mińsku Mazowieckim spełnia wymagania mikrobiologiczne w zakresie bakterii Pseudomonas aeruginosa i jest przydatna do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim uznaje decyzję nr 217.2023 z dnia 19.06.2023 r. za wykonaną.
h

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

Kontakt

Adres

ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki

z

Telefon

25 752 24 46

E-mail

mosir@mosir.org.pl

Godziny pracy administracji obiektu

Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00