Regulamin

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług wprowadza Internetową Strefę Klienta dostępną pod adresem https://mosir.org.pl/strefa-klienta.
 2. Połączenie ze stroną jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.
 3. Internetowa Strefa Klienta jest spójna z bazą systemu ESOK, który obsługuje obiekty MOSiR.
 4. Internetowa Strefa Klienta umożliwia wszystkim podgląd zajętości na poszczególnych obiektach lub ich częściach w ramach oferowanych usług.
 5. Rezerwacji poprzez Strefę Klienta mogą dokonywać tylko zalogowani Klienci posiadający aktywne karnety lub abonamenty wartościowe.
 6. Rezerwacji poprzez Strefę Klienta można dokonywać z wyprzedzeniem do 14 dni licząc od dnia bieżącego.
 7. Płatność za dokonaną rezerwację zostanie pobrana z konta klienta w dniu jej realizacji.
 8. Rezerwacje mogą być dokonywanie wyłącznie do wysokości środków posiadanych na karnecie lub abonamencie wartościowym.
 9. Rezerwacje internetowe mogą być anulowane do 24 godzin przed ich terminem.
 10. Opłata za niewykorzystaną i nieanulowaną w terminie rezerwację będzie pobierana z karnetu lub abonamentu wartościowego Klienta, na którego została zarezerwowana powierzchnia w dniu zaplanowanej rezerwacji.
 11. Strefa Klienta umożliwia rezerwację odpowiednich usług na obiektach:
  1. Aquapark Miejski z Lodowiskiem przy ul. Wyszyńskiego 56 w zakresie:
   • Boiska wielofunkcyjnego
  2. Stadion Miejski przy ul. Sportowej 1 w zakresie:
   • Kortu ceglastego
 12. Dla usług nie objętych Strefą Klienta, rezerwacji należy dokonywać osobiście po wcześniejszym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem MOSiR.
 13. Klienci, którzy chcą skorzystać z pełnej funkcjonalności dostępnej w Strefie Klienta powinni założyć konto w systemie.
 14. Założenie konta wiąże się z podaniem imienia, nazwiska, płci oraz adresu e-mail.
 15. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 56, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 16. Zmiany danych na koncie lub jego usunięcie może dokonać tylko obsługa MOSiR.
 17. Systemowe konto Klienta jest ściśle powiązane z adresem e-mail, który jest jednocześnie loginem do Strefy Klienta.
 18. Adresy e-mail są niepowtarzalne w systemie co oznacza, że nie można założyć drugiego konta na już istniejący w bazie adres.
 19. Nowi Klienci nie posiadający dotychczas konta w systemie ESOK, podczas rejestracji w Strefie Klienta automatycznie tworzą konto w systemie ESOK.
 20. Zarejestrowanie się w Strefie Klienta jest równoznaczne z wpisaniem do bazy klientów MOSiR.
 21. Klienci posiadający już konto w systemie ESOK, którzy chcieliby korzystać z funkcjonalności Strefy Klienta powinni wybrać opcję połącz konta.
 22. W celu połączenia kont należy wprowadzić adres e-mail zgodny z tym podanym w systemie ESOK oraz uzyskany od obsługi MOSiR jednorazowy TOKEN.
 23. Połączenie kont w Strefie Klienta scala konto ESOK z kontem w Strefie Klienta.
 24. Po scaleniu kont Klient:
  1. Uzyskuje dostęp do historii operacji wykonanych na posiadanych karnetach,
  2. Ma możliwość dokonywania rezerwacji w Strefie Klienta,
  3. Ma podgląd wszystkich zarezerwowanych usług (w systemie ESOK i w Strefie Klienta) oraz możliwość ich anulowania.
 25. Pytania i uwagi dotyczące działania Strefy Klienta należy kierować do obsługi MOSiR.
 26. Wszelkie spory ostatecznie rozstrzyga Dyrektor MOSiR.