26. Mazowiecka Piętnastka, 7. Mazowiecka Piątka - 29.05.2022