Grand Prix sezon 2013

REGULAMIN CYKLU GRAND PRIX W TENISIE ZIEMNYM

 

Cykl turniejów sezonu 2013 jest kontynuacją zawodów organizowanych od kilkunastu lat wspólnie przez MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI oraz MIŃSKOMAZOWIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE na kortach ziemnych MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 30.

TERMINARZ TURNIEJÓW:
1-5.05 - Puchar Dyrektora MOSIR
18-26.05 - Puchar MMTT
8-16.06 - MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZ. O PUCHAR BURMISTRZA
13-21.07 - Puchar MECENASA. M. ŻBIKOWSKIEGO
3-11.08 - Puchar MOSIR
24-1.09 - Puchar REMEX
7-15.09 - MISTRZOSTWA POWIATU O PUCHAR STAROSTY.

Mistrzostwa Mińska Maz. oraz Mistrzostwa Powiatu mają formułę całkowicie otwartą, natomiast pozostałe turnieje przeznaczone są dla tenisowych amatorów .

Zgłoszenia do poszczególnych zawodów organizatorzy przyjmują w wyznaczonym terminie.

Obowiązki zawodnika wynikające ze zgłoszenia; wykupienie biletu wstępu na kort, - w przypadku zawodów organizowanych przez MMTT  - dodatkowa opłata za piłki,  sportowa postawa podczas rozgrywek nie stwarzająca zakłóceń, zagrożenia zdrowia, punktualność – spóźnienia na mecze mogą być karane odejmowaniem gemów lub walkowerem dla przeciwnika, podporządkowanie się decyzjom sędziego wyznaczonego przez organizatorów.

Turnieje rozgrywane będą systemem pucharowym z dodatkową turą dla przegranych w dwóch rudach poprzedzających 1/8 finału. Losowanie odbywać się będzie trzy dni przed rozpoczęciem gier a wyniki ukażą się na stronach internetowych MOSIR I MMTT.

Losowanie uwzględnia rozstawienie tenisistów według aktualnej klasyfikacji GRAND PRIX.

Mecze mogą się odbywać tylko w terminach przeznaczonych na dany turniej.

Turnieje objęte są klasyfikacją indywidualną z tym że na ostateczny wynik zawodnika składa się suma pięciu najlepszych rezultatów tego sezonu.

PUNKTACJA TURNIEJOWA
Miejsce punkty turniej zwykły         turniej mistrzowski
1 55 70
2 45 56
3 – 4 36 42
5 – 8 28 32
9 – 12 21 / 7/ 24 /7/
13 – 16 15 /5/ 17 /5/
17 – 20 10 /3/ 11 /3/
21 – 24 6 /2/ 6 /2/
25 – 32 3 /1/ 3 /1/
33 + 1 1

W nawiasach punkty za udział bez wygranej.

Uczestnicy przystępują do zawodów na własną odpowiedzialność. Sprawy nie ujęte w regulaminie leżą w gestii organizatorów.

INFO- B. WASILONEK – tel. 603 466 536