Regulamin Newsletter

 1. Wydawcą newslettera jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300) przy ul. Wyszyńskiego 56, zwaną dalej MOSiR.

 2. Newsletter jest wysyłany przez MOSiR za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanego dalej newsletterem.

 3. Newsletter ma charakter bezpłatny i jest dostępny dla każdego użytkownika poczty email, który potwierdzi chęć otrzymywania go.

 4. Newsletter zawiera między innymi informacje o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez MOSiR.

 5. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

  1. wprowadzeniu swojego imienia oraz adresu e-mail w zakładce Newslette znajdującej się na stronie internetowej www.mosir.org.pl,

  2. zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu,

  3. potwierdzenia chęci subskrypcji poprzez kliknięcie w link w przesłanym mailu.

 6. Po wykonaniu tych czynności użytkownik staje się subskrybentem newslettera.

 7. Rezygnacja subskrybenta z usługi newslettera następuje poprzez kliknięcie w odpowiedni link w newsletterze.

 8. Zamówienie przez subskrybenta newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. przetwarzanie danych osobowych subskrybenta przez MOSiR jako administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) z zagwarantowaniem użytkownikowi usługi wszelkich praw wynikających z niniejszej ustawy w tym zakresie.

  2. otrzymywanie informacji od MOSiR drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.).

 9. Dane osobowe podane przez subskrybenta dla celów subskrypcji newslettera nie będą publikowane na stronach serwisu ani też ujawniane osobom trzecim.

 10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu świadczenia usługi newsletter. W przypadku dokonania zmiany regulaminu MOSiR poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.

 11. MOSiR ma prawo do usunięcia adresu e-mail dowolnego subskrybenta z listy użytkowników bez podania przyczyny.