Olimpiada Przedszkoli 12.06.2012

12 czerwca 2011 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz TKKF „Albatros” zorganizował „Olimpiadę Przedszkoli”, w której wzięło udział 200 zawodników z 10 przedszkoli z terenu miasta. Dwudziestoosobowe reprezentacje wystawili: Przedszkole Publiczne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 i 6, Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” oraz „Wesoła Ciuchcia”.

Dzieci, gorąco dopingowane przez swoich rówieśników  rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach:  tor przeszkód, bieg w workach, zbieranie ringo czy rzuty piłką lekarską, natomiast opiekunki zmagały się ze strzelaniem rzutów karnych do bramki.

Miłym akcentem były transparenty kibiców, którzy tak licznie zgromadzeni głośno dopingowali swoje reprezentacje.

W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 2, którego reprezentanci zdobyli największą liczbę punktów. Drugie miejsce wywalczyło Przedszkole nr 6 tuż przed Oddziałem Przedszkolnym przy SP 1.

 Tradycyjnie olimpiada uświetnia czerwcowe święto dzieci, więc wszystkie dzieci opuszczały boisko wielofunkcyjne przy ul. Wyszyńskiego 56  z paczkami pełnymi słodyczy. Wszystkie przedszkola zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami oraz gadżetami z  Urzędu Miasta.

Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom za wspólną zabawę.